Về Tài Phát

Công ty TNHH Quảng cáo Tài Phát chuyên các cấp các sản phẩm, dịch vụ in kỹ thuật số chất lượng cao và thi công quảng cáo đa phương tiện trên các loại chất liệu khác nhau như: mái che di động, vòm cửa sổ, dù quảng cáo,đèn LED, bảng hiệu, hộp đèn, băng-rôn, pa-nô, billboard, áp-phích, poster, mặt dựng hộp kim, các hạng mục nhôm, các công trình sắt, thép.

javascript
khách hàng
Sản phẩm
SINH NHẬT
  • LÊ ANH QUANG
    Giới tính: Nam
    Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật
    Sinh nhật: 27/07


Phân biệt biển hiệu và biển quảng cáo
Administrator
Ngày 07 tháng 06 năm 2024

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về biển hiệu và biển quảng cáo cũng như còn nhiều người vẫn chưa nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến đạt, treo biển hiệu và biển quảng cáo, dẫn đến tình trạng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp treo biển hiệu không đúng quy định hoặc đặt bảng quảng cáo nhưng không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và phải đối diện với mức phạt hành chính khá cao. Bài viết sau đây sẽ phân tích về các quy định pháp luật liên quan đến biển hiệu, biển quảng cáo để làm rõ biển hiệu tên doanh nghiệp và những biển hiệu khác.


I. BIỂN HIỆU

Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định tên doanh nghiệp: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

Ngoài quy định nêu trên, Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan không quy định cụ thể phương thức thể hiện tên doanh nghiệp để gắn tại trụ sở. Do đó có thể hiểu, việc doanh nghiệp thể hiện tên doanh nghiệp trên biển hiệu công ty là phù hợp quy định.


Theo quy định tại Điều 17 Luật Quảng cáo năm 2012, các phương tiện quảng cáo bao gồm:

“Điều 17. Phương tiện quảng cáo

1. Báo chí.

2. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

3. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

4. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

5. Phương tiện giao thông.

6. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

7. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

8. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.”


Như vậy, biển hiệu nói chung là một phương tiện quảng cáo và phải tuân thủ theo các quy định của Luật Quảng cáo.


Cụ thể, căn cứ theo Điều 34 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

“1. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.


2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này.


3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.


4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.


5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.”

Tại mục 1.4.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 17:2013/BXD ban hành kèm theo thông tư 19/2013/TT-BXD có giải thích: Biển hiệu là “Bảng dùng để viết tên của các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch”

Ngoài ra, tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP có quy định:


“Điều 22. Các hình thức biển hiệu

Việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu, sau đây gọi chung là viết, đặt biển hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định tại Điều 23 Quy chế này.”


“Điều 23. Mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu

1. Mỹ quan, chữ viết biển hiệu:

a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;

b) Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.


2. Vị trí biển hiệu:


Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.


3. Nội dung biển hiệu:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.”


Như vậy, có thể hiệu, biển hiệu chỉ nhằm giới thiệu tên của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đặt biển hiệu không phải xin phép hoặc thông báo đến cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đáp ứng về mặt nội dung và hình thức lẫn kích thước và vị trí đặt/treo biển hiệu theo Luật quảng cáo và các quy định pháp luật liên quan. Ngoài ra, cơ quan, tổ chức cần lưu ý về việc  xin phép xây dựng công trình quảng cáo đối với biển hiệu có kích thước lớn theo Điều 31 Luật Quảng cáo 2012, cụ thể:


“Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

1. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

2. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m­2) trở lên.”

 

phan-biet-bien-hieu-va-bang-quang-cao


II. BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Trong đó, Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự (Khoản 3 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012).

Như vậy, có thể hiểu, biển hay bảng quảng cáo là biển có những thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến công chúng không phân biệt là có sinh lợi hay không sinh lợi cho người thực hiện quảng cáo, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân


Việc quảng cáo trên bảng quảng cáo phải tuân thủ quy định sau đây:

Thứ nhất, về mặt nội dung:

– Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

– Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

+ Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

+ Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

(Cơ sở pháp lý: Khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Quảng cáo 2012)


Thứ hai, về mặt hình thức

Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

(Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 27 Luật Quảng cáo 2012)


Thứ ba, về mặt thủ tục

Tại Điều 30 Luật Quảng cáo 2012 quy định rõ:

“Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, việc treo bảng quảng cáo sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan có thẩm quyền quản lý của địa phương, cụ thể là Sở văn hóa, thể thao và du lịch địa phương nơi treo bảng quảng cáo (Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL). Ngoài ra, nếu bảng quảng cáo có kích thước lớn thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng quảng cáo theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo nêu trên thì cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo cũng phải thực hiện thủ tục theo quy định.


Tóm lại, việc phân biệt hiển hiệu và biển quảng cáo hiểu đơn giản như sau:

(i) Nếu một bảng/biển có nội dung thể hiện tên gọi của cơ quan, tổ chức (bao gồm tên thương hiệu, tên trên giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập), địa chỉ, số điện thoại hoặc có thể có thêm logo của cơ quan, tổ chức được gắn tại trụ sở của cơ quan, tổ chức theo quy định nhằm giới thiệu tên gọi, địa điểm giao dịch của cơ quan, tổ chức đó thì được xem là biển hiệu, và không phải thực hiện thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên trường hợp này cơ quan, tổ chức cũng cần tuân thủ các quy định về nội dung, hình thức, kích thước theo quy định của Luật Quảng cáo và pháp luật có liên quan.

(ii) Nếu một bảng/biển, ngoài các nội dung nêu trên mà có thêm các nội dung liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác thì được xem là bảng quảng cáo, bảng cáo phải quẩn thủ các quy định liên quan của Luật quảng cáo và pháp luật có liên quan.


Các tin khác

Hotline