khách hàng
SINH NHẬT
 • Lê Đức Anh
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 15/10
 • Nguyễn Thị Hồng Gấm
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 10/10
 • Nguyễn Nhật Phương
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 12/10
 • Lê Nguyễn Mỹ Thanh
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 14/10
 • Nguyễn Hoàng Sơn
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 22/10
 • Dư Thị Minh Hoàng
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 30/10
TIN TỨC

So sánh in kỹ thuật số và in truyền thống Administrator
Ngày 23 tháng 10 năm 2014

Sự phát triển của công nghệ in kỹ thuật số đã mang lại tiến bộ kỹ thuật, nhiều lựa chọn hơn, và các tính năng mới thú vị để in ấn thương mại hiện nay...

sản phẩm

Cung cấp sĩ và lẻ linh kiện mái che, vải bạt các loại...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên chất liệu bảng hiệu, hộp đèn

Thi công những sản phẩm quảng cáo in ấn kỹ thuật số khổ lớn...

Các công trình nhôm sắt: Nhà tiền chế, mái  vòm...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên  pano, áp phích

Giúp che mưa, chống nắng, và tạo vẽ mỹ quan cho ngôi nhà, cửa hiệu.