khách hàng
SINH NHẬT
 • Lê Đức Anh
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 15/10
 • Nguyễn Thị Hồng Gấm
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 10/10
 • Nguyễn Nhật Phương
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 12/10
 • Lê Nguyễn Mỹ Thanh
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 14/10
 • Nguyễn Hoàng Sơn
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 22/10
 • Dư Thị Minh Hoàng
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên
  Sinh nhật: 30/10
TIN TỨC

Bảng quảng cáo nhận kỷ lục Guinness Administrator
Ngày 21 tháng 10 năm 2014

ICTnews - Cũng như mọi nhà sản xuất smartphone khác, LG nhận thức rõ tiếp thị ngày càng quan trọng. Đó là lý do công ty dựng bảng quảng cáo lớn tới mức được nhận kỷ lục Guinness.

sản phẩm

Cung cấp sĩ và lẻ linh kiện mái che, vải bạt các loại...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên chất liệu bảng hiệu, hộp đèn

Thi công những sản phẩm quảng cáo in ấn kỹ thuật số khổ lớn...

Các công trình nhôm sắt: Nhà tiền chế, mái  vòm...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên  pano, áp phích

Giúp che mưa, chống nắng, và tạo vẽ mỹ quan cho ngôi nhà, cửa hiệu.