khách hàng
SINH NHẬT
 • Trần Thị Mộng Lành
  Giới tính: Nữ
  Chức vụ: Nhân viên phòng KHDN
  Sinh nhật: 07/09
 • Đỗ Cao Trí
  Giới tính: Nam
  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
  Sinh nhật: 13/09
sản phẩm

Cung cấp sĩ và lẻ linh kiện mái che, vải bạt các loại...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên chất liệu bảng hiệu, hộp đèn

Thi công những sản phẩm quảng cáo in ấn kỹ thuật số khổ lớn...

Các công trình nhôm sắt: Nhà tiền chế, mái  vòm...

Thi công những sản phẩm quảng cáo trên  pano, áp phích

Giúp che mưa, chống nắng, và tạo vẽ mỹ quan cho ngôi nhà, cửa hiệu.